השימוש ברכבים ניתן ללקוח בכדי לאפשר לו לבצע את הפעילויות במסגרת הטיול המוצע לו מחברת קוקופלי בלבד. בהתאם לכך, השימוש ברכב מותר אך ורק במסגרת פעילויות אלו.

בעת השימוש ברכב, האחריות לנזקים שייגרמו לרכב חלה בלעדית על הלקוח.
ההשתתפות העצמית על הרכבים היא עד 950€ ברכבי שטח (ברכבים אחרים ההשתתפות העצמית היא עד 500€ ), בהתאם לעלות הנזק. כלומר, אם הנזק הוא 100€ הסכום שיגבה מהלקוח יהיה 100€ בלבד
ההשתתפות העצמית אינה חלה במקרים הבאים: * נזקי גחון *הרס מערכות ומכלולים (כגון שריפת קלץ’) כתוצאה מנהיגה בניגוד להוראות וכל פגיעה ו/או דו”ח שנגרמו כתוצאה מרשלנות מכוונת כגון: נהיגה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול.
במקרים אלו תחוייב מלוא עלות התיקון מהלקוח.
פגיעות כתוצאה מבלייה אינן באחריות הלקוח.
תאונת דרכים אינה נחשבת רשלנות.
בכל מקרה של אי הסכמה בין הצדדים על מהות הנזק, העניין יוכרע על ידי דו”ח שמאי.
דוחות נהיגה – תשלום קנסות הינו באחריות מלאה של הנהג. עבור דוחות נהיגה שהטיפול בהן ייעשה דרך חברת קוקופלי תיגבה עמלת טיפול בסך -35€

  • ביטול השתתפות עצמית
  • ניתן לבטל את ההשתתפות העצמית בעלות של 20€ ליום אך התשלום המינימלי הוא של 100€ (כלומר מינימום 5 ימים גם אם תקופת ההשכרה קצרה מכך). עבור שימוש ברכב לתקופות של מעל ל-8 ימים עלות ביטול ההשתתפות העצמית מהיום ה-9 ואילך היא 12€ ליום.
  • רכישת ביטול השתתפות עצמית מזכה לחלוטין מתשלום על נזק לרכב מלבד המקרים הבאים:
  • הרס של צמיג שאינו ניתן לתיקון (קרע): החיוב יהיה בסך -90€ בלבד
  • ביטול ההשתתפות העצמית אינו חל במקרים הבאים: * נזקי גחון *הרס מערכות ומכלולים (כגון שריפת קלץ’) כתוצאה מנהיגה בניגוד להוראות וכל פגיעה ו/או דו”ח שנגרמו כתוצאה מרשלנות מכוונת כגון: נהיגה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול. במקרים אלו תחויב מלוא עלות התיקון מהלקוח.

על מנת להשתמש ברכב יש להצטייד ב:

  • רשיון נהיגה: על השוכר להיות בעל רישיון נהיגה בינ”ל בר תוקף של מעל לשנה.
  • דרכון בתוקף
  • כרטיס אשראי: על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי בינ”ל בתוקף על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס עם ספרות בולטות (כרטיס אשראי 1 לרכב)