טיולי יום:

 1. 35% מהתשלום יועבר בזמן ההזמנה
 2. היתרה תשלום עד 7 ימים לפני הטיול, אלא אם כן סוכם אחרת
 3. בכל מקרה של ביטול יחויבו 20€ דמי ביטול וטיפול לכל משתתף
 4. במקרה של ביטול עד 14 יום לפני הטיול יינתן זיכוי מלא למעט דמי הטיפול
 5. במקרה של ביטול בטווח של 7-14 ימים לפני הטיול, ייגבו 35% מעלות הטיול
 6. במקרה של ביטול בטווח של 7-3 ימים לפני הטיול, ייגבו 50% מעלות הטיול
 7. במקרים של ביטוח בטווח של פחות מ-3 ימים לפני הטיול, תיגבה מלוא עלות הטיול

טיולים של יותר מיום אחד, תכנון טיול והזמנת שירותים (2-5 משתתפים):

 1. מקדמה בגובה  35% מעלות הטיול תשולם בעת ביצוע ההזמנה. מקדמה זו כוללת דמי רישום בסך 150€ אשר לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול
 2. 50% מעלות הטיול תשולם עד 60 יום לפני הטיול
 3. היתרה תשולם עד 14 יום לפני הטיול
 4. בכל מקרה של ביטול יחויבו 150€ דמי הרישום
 5. במקרה של ביטול עד 60 ימים לפני מועד הטיול, יבוצע החזר מלא למעט דמי הרישום
 6. במקרה של ביטול בטווח של 60-14 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 35% מן העלות הכוללת של הטיול
 7. במקרה של ביטול בטווח של 14-7 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 50% מן העלות הכוללת של הטיול
 8. במקרה של ביטול במועד של 7 ימים או פחות לפני מועד הטיול, תיגבה מלוא עלות הטיול
 9. במקרה ומחיר הטיול כולל כרטיסי טיסה או שירותים מצד ג’ כגון השכרת אופנועים, מלונות מיוחדים או שירותים מיוחדים, או כל ספק שלו תנאי תשלום וביטול שונים על דמי הביטול יתווספו עלויות הביטול לפי מדיניות הספק לשירותים אלו

טיולים של יותר מיום אחד, תכנון טיול והזמנת שירותים (6 משתתפים או יותר):

 • מקדמה בגובה  35% מעלות הטיול תשולם בעת ביצוע ההזמנה. מקדמה זו כוללת דמי רישום בסך 105€ אשר לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול
 • 50% מן עלות הטיול תשולם עד 60 יום לפני הטיול
 • היתרה תשולם עד 14 יום לפני הטיול
 • ביטול יחידים
 • בכל מקרה של ביטול ייגבו 105€ למשתתף כדמי טיפול
 • במקרה של ביטול של משתתף יחיד עד ל-60 ימים לפני מועד הטיול, החזר מלא יינתן, למעט דמי הטיפול
 • במקרה של ביטול של משתתף בטווח של 60-14 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 35% מעלות הטיול למשתתף
 • במקרה של ביטול של משתתף בטווח של 14-7 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 50% מעלות הטיול למשתתף
 • בכל מקרה של ביטול של משתתף בטווח של פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיול, תיגבה מלוא עלות הטיול למשתתף
 • ביטול קבוצה
 • בכל מקרה של ביטול ייגבו 105€ למשתתף כדמי טיפול
 • בכל מקרה של ביטול עד ל-90 ימים לפני מועד הטיול, החזר מלא יינתן למעט דמי הטיפול
 • במקרה של ביטול בטווח של 90-60 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 25% מעלות הטיול
 • במקרה של ביטול בטווח של 60-14 ימים לפני מועד הטיול, ייגבו 35% מעלות הטיול
 • בכל מקרה של ביטול בטווח של פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיול, תיגבה מלוא עלות הטיול
 • במקרה ומחיר הטיול כולל כרטיסי טיסה או שירותים מצד ג’ כגון השכרת אופנועים, מלונות מיוחדים או שירותים מיוחדים, או כל ספק שלו תנאי תשלום וביטול שונים על דמי הביטול יתווספו עלויות הביטול לפי מדיניות הספק לשירותים אלו
 • בטיול בו המחיר תלוי בגודל הקבוצה, ביטול של משתתף או יותר עלול להשפיע על המחיר לאדם של שאר הקבוצה

 

ביטולים בשל נגיף ה-COVID-19

 1. במקרים שבהם תנאי נגיף ה-COVID-19 מונעים את הוצאתו אל הפועל של הטיול, כדוגמת הוראות רשמיות מצד הרשויות (בין אם מצד ממשלת ישראל ובין אם מצד ממשלת מדינת היעד), סגירת שדות תעופה, איסור נסיעות וכו’, כל המאמצים יבוצעו להבטיח החזר מלא של התשלומים שבוצעו. עם זאת, תנאי התשלום והביטול הנוגעים למגיפת ה-COVID-19 עלולים להיות שונים בין הספקים השונים לטיול, ולכן מדיניות ההחזרים במקרים אלו תלויה במדיניויותיהם של ספקים וצדדים שלישיים.
 2. בכל מקרה שבו החזר מלא לא יתאפשר בשל מדיניויותיהם של ספקים מצד ג’, כל התשלומים שבוצעו יישמרו לזכות הלקוח לשימוש בתאריך חלופי בעתיד.
 3. בכל מקרה של ביטול בשל הידבקות בנגיף ה-COVID-19 (עם הצגתו של מסמך רשמי המעיד על כך) של משתתף אחד או יותר, כל התשלומים שבוצעו יישמרו לזכות הלקוח לשימוש בתאריך חלופי בעתיד.

כללי:

 • כל התשלומים ביורו
 • בעצם תשלום מקדמה הלקוח מסכים לתנאי התשלום והביטול
 • יתכנו שינויים בלוחות הזמנים אשר לא יפגעו בטיול אך יתכן וישנו את סדר הפעילויות
 • מסלול הטיול עלול להשתנות בשל תנאי מזג אוויר, הוראות השלטונות המקומיים, תקלות טכניות או החלטת המדריך בשטח
 • בטיול בו המחיר תלוי בגודל הקבוצה, ביטול של משתתף או יותר עלול להשפיע על המחיר לאדם של שאר הקבוצה
 • עלות הטיול הינה המחיר למשתתף כפי שהועבר בהצעת המחיר